O mnie

Jestem gorzowianinem. Studia prawnicze rozpocząłem i ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Byłem seminarzystą dra hab. prof. nadzwyczajnego  Henryka Doleckiego – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, pod jego kierunkiem napisałem i obroniłem pracę magisterską z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Kamil Kamiński

Praktykę prawa rozpocząłem już od pierwszych lat studiów. W czasie edukacji na uczeni wyższej oraz w trakcie trwania aplikacji sądowej, którą odbywałem w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. pracowałem w kancelarii komorniczej.

Po ukończeniu i zdaniu aplikacji sądowej zostałem wpisany się na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. 
Zawód adwokata wykonuję od 2006 roku prowadząc własną Kancelarię Adwokacką w Gorzowie Wlkp.

Udzielam pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, egzekucyjnego i administracyjnego. 

Prywatnie aktywny działacz w stowarzyszeniu Klub Piłkarski Progres w Gorzowie Wlkp.,  miłośnik przyrody oraz historii, mąż i ojciec.